दिल वड्डे करो वड्डा दिन आया ए

मेला खुशीआं ने चारे पासे लाया ए
छड़ अरशां नू धरती ते आया ए

दिल वड्डे करो वड्डा दिन आया ए

1 चलो रल्ल मिल जाइये , गुस्सा पुल्ल पल्ल जाइए
नाले रुस्से नू मनाइए , वैरी सीने नाल लाइए
साड़े येसु सानू एहो फ़रमाया ए

2.दूत गीत पये गांदे , तारे विछ विछ जांदे
लखां सीस नवांदे , नाले सब नूं सुनांदे
नूर रब्ब वाला धरती ते छाया ए

3.ओहनू अपना बनाइए , हुन वेला ना खुन्जाइए
गल्ल मुकदी मुकाइए , ओहनू दिल च वसाइये
किता शाफी साड़े कौल निभाया ए